EDITIE VAN DE SITE:

Publicatie Regisseur: Philippe Depris

367 Straat Distillery - 59.246 Mons en Pévèle - Frankrijk - SARL / Siren No 351 388 731

Alle informatie over u verzameld in de op deze site vormen zijn voor Depris Audio voor de strikte toepassing van het commerciële beheer van het bedrijf.

Let op: In overeenstemming met de wet nr 787-17 van 16 juni 1978 (CNIL), kunt u per post of e-mail, zullen we eventuele fouten of eventuele wijzigingen te melden aan de items die u verstrekt, of u kunt vragen niet meer worden opgenomen in ons bestand: Recht van antwoord op de attentie van de heer Philippe Depris

COPYRIGHT:

Geheel van deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle op deze site genoemde handelsmerken worden geregistreerd door de bedrijven die ze bezitten. De afbeelding van deze website foto's zijn eigendom van de merken vertegenwoordigd. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van downloadbare documenten en afbeeldingen en foto's. Reproductie van alle of een deel van deze site op een elektronische of papieren van welke aard dan ook, is strikt verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de publicatie.

RESPECT voor de Intellectuele Eigendom

De inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, lay-out, afbeeldingen, merken, logo's en andere onderscheidende tekens die op deze site worden weergegeven zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Depris Audio voor de strikte toepassing van het commerciële beheer van het bedrijf.

Elke reproductie, aanpassing, publicatie, overdracht, wijziging, of een deel van de site of de inhoud ervan op welke wijze dan ook en op welke drager dan ook, is niet toegestaan.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of de inhoud ervan, de informatie daarin beschreven, gaan de verantwoordelijkheid van de gebruiker en vormt een inbreuk bestraft door de artikelen L 335-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het is dezelfde database, indien aanwezig, op deze site zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting in het Wetboek van Intellectuele Eigendom de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Als zodanig zou elke reproductie of extractie van de verantwoordelijkheid van de gebruiker in te schakelen.

WEBSITE CONTENT

Depris Audio voor de strikte toepassing van het commerciële beheer van het bedrijf. niet aansprakelijk in het geval van moeilijke toegang tot haar site of onderbrekingen in de verbinding. Bovendien DeprisAudio kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of virus dat uw computer of een computer-apparatuur na het gebruik kunnen infecteren of toegang tot de site of downloaden vanaf deze site.

Met het oog op de website aan de eisen van haar bezoekers aan te passen, meten we het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina's, alsmede de activiteit van bezoekers op de site en hoe vaak ze terugkomen. De verzamelde gegevens worden niet overgedragen aan derden of voor andere doeleinden gebruikt.

Alle visuals die op deze site en producten hebben betrekking op handelsmerken van de bedrijven die ze bezitten. Niet-contractuele foto. Product specificaties kunnen worden gewijzigd op elk moment zonder website is vernieuwd.

HYPERLINKS

Onze site kan de toegang tot andere websites via hyperlinks te bieden. Niet dat dagelijks beheerder van deze sites, kunnen we de inhoud niet controleren. Dienovereenkomstig Depris Audio voor de strikte toepassing van het commerciële beheer van het bedrijf. in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van websites of het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens, de installatie van cookies of een ander proces, uitgevoerd door deze websites worden gehouden.

PERSOONSGEGEVENS

Geen enkele persoonlijke informatie wordt verzameld zonder uw medeweten Geen enkele persoonlijke informatie wordt verkocht aan derden. Elektronische berichten met inbegrip van contact informatie (identiteit, e-mailadres, telefoonnummer) worden geëxploiteerd door Depris Audio voor de strikte toepassing van het commerciële beheer van het bedrijf. om te reageren op verzoeken om offertes en / of aankoop van gereviseerde telefoons. De berichten zijn bedoeld voor het commerciële beheer van het bedrijf. De informatie wordt bewaard voor een jaar.